Magyar Antidopping Csoport

Összefoglaló a nemzeti (országos) szintű sportolók kötelezettségeiről

1. Ki minősül nemzeti (országos) szintű sportolónak?
 
Azon sportolók minősülnek nemzeti szintű sportolónak, és – ennélfogva tartoznak a HUNADO Doppingellenes Szabályzatának a nemzeti szintű sportolókra alkalmazandó konkrét rendelkezései (pl. tesztelés, TUE-k, hollét és eredménykezelés) alá –, aki betöltötte a 16. éves kort és aki olyan sportot űz, melynek nemzetközi szövetsége a Szabályzat aláíró fele, és:

I. Egyéni sportágban felnőtt, továbbá felnőtt alatti első utánpótlás korosztályban a tárgyévben, vagy a tárgyévet megelőző évben:
 
a) érmet nyertek (1-3. helyezett) bármely nemzeti bajnokságon;
b) a magyar nemzeti válogatott tagjai;
c) Magyarországon vagy külföldön megrendezett olyan nemzetközi sporteseményen indul, vagy indult, amely szerepel akár a nemzeti szövetség, akár a nemzetközi szövetség versenynaptárában;
d) államilag, ill. nemzeti szövetség által finanszírozott edzőtáborban vesz részt, vagy vett részt, vagy állami támogatást (pl.: Gerevich ösztöndíj) kap, vagy kapott;
e) akik tagjai a HUNADO nyilvántartott vizsgálati csoportjának, tesztelési csoportjának, vagy egyéb csoportjának;
f) életkoruktól függetlenül minden, a HUNADO által nemzeti szintű sportolónak minősített sportoló, akiket erről közvetlenül, vagy az érintett nemzeti szövetségen keresztül írásban értesítettek, az értesítésben meghatározott időtartam alatt.

II. Csapatsportágban felnőtt, továbbá felnőtt alatti első utánpótlás korosztályban a tárgyévben, vagy a tárgyévet megelőző évben:
 
a) csapatsportág válogatottjának kerettagja;
b) életkoruktól függetlenül minden, a HUNADO által nemzeti szintű sportolónak minősített sportoló, akiket erről közvetlenül, vagy az érintett nemzeti szövetségen keresztül írásban értesítettek, az értesítésben meghatározott időtartam alatt.
 
A fenti pontoktól függetlenül, kivételes esetekben – sportteljesítményük alapján - a HUNADO jogosult bármely sportolót, akár 16 év alatti nyilvántartott sportolókat is nemzeti szintű sportolónak minősíteni.

Ilyen esetekben a HUNADO írásban értesíti a sportolót (kiskorú sportolót és gondviselőjét) arról a tényről, hogy az érintett sportolót nemzeti szintű sportolónak minősítették.

Ha azonban bármely ilyen sportolót a vonatkozó nemzetközi szövetség nemzetközi szintű sportolónak minősít, a Doppingellenes szabályzat alkalmazása szempontjából is nemzetközi szintű sportolónak minősülnek (nem pedig nemzeti szintű sportolónak).

2. Regisztráció az ADAMS-ben
 
A nemzeti (országos) szintű sportoló a HUNADO rendszerében történő regisztrációját követően köteles az ADAMS rendszerében is regisztrálni magát.
 
A regisztráció folyamata:
1. Kérjük, írjon e-mailt az info@antidopping.hu, vagy az adams@antidopping.hu e-mail-címre, és kérje a HUNADO kollégáitól belépési kódját és kezdeti jelszavát.
2. A HUNADO kollégái haladéktalanul megküldik Önnek az ADAMS rendszer belépési kódját és kezdeti jelszavát, továbbá egy összefoglalót a regisztráció menetéről. 
3. A megadott belépési kóddal és kezdeti jelszavával kérjük, lépjen be a rendszerbe, a kódhoz és a jelszóhoz mellékelt lépéseknek megfelelően. 
4. Az első belépést követően ne felejtse el módosítani kezdeti jelszavát! 

E körben szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a nemzeti nyilvántartott vizsgálati csoport tagjai 2016. január 1. napjától kizárólag az ADAMS rendszerben tudják holléti információikat megadni.
 
 
3. Gyógyászati célú mentesség iránti kérelem
 
Bármely olyan nemzeti (országos) szintű sportoló, akivel összefüggésben kivételesen, gyógyászati célból tiltott anyag, vagy tiltott módszer használata, illetve alkalmazása látszik indokoltnak, az igény felmerülését követően mielőbb, de főszabály szerint a sportoló következő versenye előtt legalább 30 nappal köteles gyógyászati célú mentességért folyamodni az ADAMS rendszeren keresztül, csatolva valamennyi releváns orvosi igazolást.
 
A kérelem, és a csatolt orvosi igazolást két nyelven, magyar és angol nyelven szükséges feltölteni. Amennyiben e körben segítségre szorul, munkaidőben forduljon a HUNADO munkatársaihoz bizalommal, akik a segítségére lesznek.
 
A TUE Bizottság haladéktalanul, de legkésőbb a nyomtatvány és annak valamennyi mellékletének benyújtását követő 30 napon belül a gyógyászati célú mentességekre vonatkozó nemzetközi követelmény vonatkozó rendelkezéseinek és a HUNADO honlapján közzétett eljárásrendnek megfelelően értékeli és elbírálja a kérelmet.
 
A gyógyászati célú mentesség körben született döntés elektronikusan, az ADAMS rendszerén keresztül kerül megküldésre a sportoló számára.
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a HUNADO TUE Bizottsága által esetlegesen megadott TUE engedély nemzetközi szinten automatikusan nem érvényes, ezért szükséges lehet annak elismertetése a sportág nemzetközi sportági szakszövetségének TUE Bizottságával. Miután az elismerés eljárási határideje - az érintett nemzetközi sportági szakszövetség szabályzatától függően - hozzávetőlegesen 30 nap, javasoljuk, hogy aki nemzetközi szintű versenyre készül, magyar TUE engedélyének elismertetését mihamarabb kezdje meg, azt ne halassza az utolsó pillanatra. Amennyiben e körben segítségre szorul, munkaidőben forduljon a HUNADO munkatársaihoz bizalommal, akik a segítségére lesznek.