Magyar Antidopping Csoport

A WADA éves jelentése (2019)

A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) 2020. október 8-án közzétette a 2019. évi éves jelentését. A 124 oldalas dokumentum részletesen ismerteti a WADA előző évi tevékenységét, emellett azonban számos adatot közöl a szervezet működéséről.

Szervezet
 • A WADA fő döntéshozó testületét, az Alapítói Tanácsot 47 fő alkotja.
 • Az eljárásokat meghatározó legfőbb testület, a Végrehajtó Bizottság 15 főből áll, az operatív vezetést pedig a 16 fős menedzsment biztosítja.
 • A szervezet 127 alkalmazottat foglalkoztat (2018: 117 fő, 2017: 98 fő, 2016: 88 fő), ebből 41 fő több mint 5 éve szolgálja a doppingellenes mozgalmat. A foglalkoztatottak nagy része (107 fő) a szervezet székhelyén, Montrealban tevékenykedik, további 11 személy pedig Lausanne-ban.
 • A WADA szervezeti egységei 49 országban tevékenykednek[1].

Doppingvizsgálatok[2]

Az egyes években megállapított doppingvétségeket az alábbi táblázat foglalja össze.

Év Doppingvétségek
száma
Érintett országok száma Érintett sportágak száma Analitikai pozitív esetek[3] Nem analitikai pozitív esetek[4]
2015 1.929 122 85 1.649 280
2016 1.595 117 112 1.326 269
2017 1.804 114 93 1.459 345

 Az előző évek teljes vizsgálati darabszámait a következő táblázat mutatja.

  Minták száma Vizelet Vér Biológiai útlevél Versenyen (vizelet + vér) Versenyen kívül (vizelet + vér) Pozitív vizsgálati eredmény
2016 328.738 277.267 23.298 28.173 138.872 161.693 4.822
2017 351.180 294.291 27.759 29.130 151.380 170.670 4,596
2018 375.447 312.830 31.352 31.265 154.457 189.725 4.896

 Az általános vizeletanalízisen kívüli vizsgálatok fő adatai is kiemelésre kerültek[5].

  EPO
  2015 2016 2017 2018 2019
Vizsgálatok száma 36.218 46.710 48.853 52.747 55.578
Alkalmazó hatóság 183 212 220 229 244
Érintett sportág 94 108 116 118 120
Pozitív eredmény 46 66 85 77 90
 
  Növekedési hormon
  2015 2016 2017 2018 2019
Vizsgálatok száma 13.264 17.538 20.482 24.242 24.181
Alkalmazó hatóság 103 111 124 137 150
Érintett sportág 74 68 90 99 103
Pozitív eredmény 4 6 0 2 5
 
  Növekedési hormont felszabadító hormonok (GHRF)
  2015 2016 2017 2018 2019
Vizsgálatok száma 21.654 42.730 57.869 60.964 59.406
Alkalmazó hatóság 145 207 218 231 234
Érintett sportág 88 111 119 124 126
Pozitív eredmény 14 15 19 21 21
 

Jogi ügyek
A doppingellenes szervezetek döntései közül 3.054 esetet vizsgált felül a WADA. Ezek közül

 • 16 esetben fordult a Nemzetközi Sport Választott Bírósághoz (CAS);

 • 2 esetben pedig a WADA lett az alperes.
  2019. évi ügyek 2019 előtti ügyek
CAS jóváhagyta a fellebbezést 4 5
CAS elutasította a fellebbezést
CAS-nál visszavonták a fellebbezést 1
Nemzeti szinten jóváhagyták a fellebbezést 2
Folyamatban van a CAS-nál (beleértve azt az esetet, ahol a WADA az alperes) 8 2
Folyamatban van nemzeti szinten 2 2
Nemzeti szinten elutasították (ahol a WADA volt az alperes) 1
Összesen 18 9
 
Kutatási programok
 • 2001 óta a WADA több mint 80 millió dollárt költött kutatási programokra, amelyhez a forrásokat a kormányok, a NOB, illetve további WADA tagországok biztosították.
 • A WADÁ-hoz 2019-ben 53 pályázat érkezett be különböző kutatási programokra, amelyek közül 19 került elfogadásra. Ezekre a WADSA 2 millió dolláros pénzügyi támogatást biztosít.
Pénzügyi adatok
 
A WADA 2019. évi eredménykimutatását – a 2017-2018. évi adatokkal összehasonlítva – az alábbi táblázat tartalmazza (millió USD-ben).
 
Tétel 2017 2018 2019
Éves hozzájárulások 29,78 32,41 34,55
Adományok 1,87 2,73 3,07
Egyéb 0,31 0,25 0,43
Összes bevétel (A) 31,96 35,39 38,05
                                    
Személyi jellegű ráfordítások (bérek, járulékok) 12,35 14,06 15,73
Szakértői díjak 3,51 3,44 6,89
Kutatási támogatások 2,49 1,77 2,31
Utazási és szállási költségek 3,43 4,27 3,97
Adminisztrációs költségek 2,41 2,69 2,93
Értékcsökkenés (amortizációs költségek) 2,21 2,76 3,28
Informatikai költségek 1,42 1,48 1,31
Doppingellenőrzési költségek 0,84 0,61 0,53
Egyéb 1,52 1,63 0,89
Összes költség és ráfordítás (B) 30,18 32,71 37,84
       
Alaptevékenység eredménye (A – B) + 1,78 + 2,68 + 0,21
Pénzügyi műveletek eredménye (C) + 0,79 + 0,37 + 0,36
       
EREDMÉNY (A – B + C) + 2,57 + 3,05 + 0,57
 
 
A WADA pénzügyi kimutatásaiban az alábbi érdekes adatok találhatók.
 • A szervezet 2015-ben és 2016-ban egyaránt veszteséges volt. A két év együttes vesztesége 1,9 millió USD volt, azonban 2017-ben már 2,57 millió USD, 2018-ban pedig 3,05 millió USD nyereséget könyvelt el. 2019-ben az eredménye mérséklődött, de még mindig pozitív (0,57 millió USD).
   
 • A vagyoni helyzete továbbra is kiváló: 52,4 millió USD értékű összes eszközzel rendelkezik, amiből 14,6 millió USD pénzeszköz, továbbá 20,1 millió USD befektetés.
   
 • Az éves hozzájárulások felét (17,336 millió USD) a NOB, a másik felét (17,117 millió USD) pedig az állami szektor biztosítja
   
 • Az állami szektor hozzájárulása régiónként jelentős különbségeket mutat:
   
  • Amerika:         4,893 millió USD;
  • Európa:           8,346 millió USD;
  • Ázsia:             3,381 millió USD;
  • Afrika:            0,057 millió USD;
  • Óceánia:         0,440 millió USD.
    
 • A WADA a 2020-2022. évek pénzügyi terveiben a következő (összes) bevételekkel számol:
   
  • 2020:              39,49 millió USD;
  • 2021:              43,41 millió USD;
  • 2022:              46,61 millió USD.
 
[1] A nemzeti doppingellenes szervezetek (NADO) nem tartoznak ide.
[2] A WADA minden évről két részletes kimutatást tesz közzé. Az egyik a Doppingvizsgálati számok jelentése (a 2018. évi jelentést 2019. december 20-án tették közzé), a másik pedig a Doppingvétségek jelentése, amelyet mindig a tárgyévet követő második évben jelentetik meg (a 2017. évi jelentés 2019. december 19-én került publikálásra). Ennél frissebb jelentések a mai napig nem kerültek publikálásra.
[3] Analitikai pozitív eset: pozitív vizsgálati eredmény alapján kerül megállapításra.
[4] Nem analitikai pozitív: pozitív vizsgálati eredmény nélkül, egyéb módon (pl. holléti nyilvántartási mulasztás, manipuláció, biológiai útlevél eltérések stb.) kerül megállapításra.
[5] A WADA 2015. január 1-jétől vezette be a Sportágspecifikus Vizsgálatok Technikai Dokumentumait (TDSSA). Ezek az általános vizeletanalízisen kívüli vizsgálatok eljárási rendjét, standardjait, módszereit és döntési határait tartalmazzák.