Magyar Antidopping Csoport

Doppingvizsgálati számok jelentése (2021) A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) 2023. január 17-én közzétette a jelentését a 2021-ben elvégzett doppingvizsgálati darabszámokról.

Doppingvizsgálati számok jelentése (2021)

A 311 oldalas dokumentum számos táblázatban − elrendelő szervezet, sportágak, vizsgálati típusok, vizsgálati fajták szerint – részletezi a tokiói olimpia évében elvégzett doppingvizsgálatokat.
Ez a jelentés csak az ADAMS rendszerben jelentett doppingvizsgálatokat tartalmazza, azaz nem foglalja magában az egyes laboratóriumok ADAMS rendszeren kívül lejelentett vizsgálatait.

  
Összefoglaló adatok
 
A jelentés fő megállapításai a következők.
  • Az összes ellenőrzött minták száma 61,2 %-kal nőtt: 2021 – 241.430 db, 2020 – 149.758 db. A vizsgált minták számának ilyen arányú növekedése azzal is összefüggésben áll, hogy 2020-ban a koronavírus-járvány jelentősen akadályozta a doppingellenőrzések rendszeres elvégzését.
  • A pozitív vizsgálati eredmények[1] tekintetében csökkenés figyelhető meg: 2021-ben 0,65 % volt az arány (1.560 pozitív minta), míg 2020-ban 0,67 % (1.009 pozitív minta).
  • A WADA-akkreditált laborok több mintát értékeltek 2021-ben, mint egy évvel korábban.
  • A közvetlenül – nem biológiai útlevél céljából – értékelt vérminták aránya 9,3 %-ra emelkedett (22.398 minta) a 2020. évi 7,3 % után (10.940 minta).
  • A biológiai útlevél céljából vett vérminták száma (vérparaméterek elemzése) jelentősen emelkedett: 30.821-re nőtt 2021-ben (2020: 22.666).
  • A növekedési hormon esetében pozitív minták száma 2021-ben 7 db volt (2020: 1 db), és a WADA történetében először a biomarker módszerrel is kimutatásra került ez a tiltott szer.
 
 
A 2016-2021. években az alábbiak szerint alakultak a minták, illetve a pozitív vizsgálati eredmények számai.
 
    2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021/2020
Olimpiai sportágak Mintavétel 193.345 205.405 220.659 227.032 127.483 207.008 + 62,4 %
Pozitív minta 1.927 1.575 1.659 1.519 612 1.013 + 65,5 %
Pozitív arány 1,00 % 0,76 % 0,75  % 0,67 % 0,48 % 0,48 %  
Nem olimpiai sportágak Mintavétel 36.169 39.827 42.860 51.015 22.275 34.422 + 54,5 %
Pozitív minta 1.105 1.174 1.115 1.183 397 547 + 37,8 %
Pozitív arány 3,06 % 2,95 % 2,60 % 2,32 % 1,78 % 1,59 %  
Összesen Mintavétel 229.514 245.232 263.519 278.047 149.758 241.430 + 61,2 %
Pozitív minta 3.032 2.749 2.774 2.702 1.009 1.560 + 54,6 %
Pozitív arány 1,32 % 1,12 % 1,05 % 0,97 % 0,67 % 0,65 %  
Biológiai útlevél
 
A biológiai útlevél céljából (vérparaméterek meghatározása érdekében) gyűjtött vérminták tekintetében növekedés figyelhető meg 2021-ben:
  • 26 nemzetközi szövetség jelentett adatot a biológiai útlevél hematológiai moduljába (2020: 24);
  • 72 nemzeti doppingellenes szervezet szolgáltatott adatot (2020: 60);
  • a biológiai útlevél felállítása céljából vett vérminták száma 30.831 db-ra nőtt a 2020. évi 22.666 db-ról (+ 36,0 %).
 
A biológiai útlevél szteroid moduljának központi módszereként alkalmazott izotóparány-mérés (GC/C/IRMS)[2] számai az alábbiak szerint alakultak.
 
  2020 2021 Változás
Vizsgált minták száma 3.588 4.422 + 23,2 %
Pozitív vizsgálati eredmény (AAF) 47 93 + 97,9 %
Pozitív arány 1,31 % 2,10 %  
 
 
 
 
Sportágspecifikus mérési ajánlások (TDSSA) – jelentős növekedés az alkalmazásban
 
A WADA 2015 óta három tiltott anyag[3] vonatkozásában sportáganként, illetve szakáganként minimális vizsgálati arányt javasol a doppingellenes szervezetek számára a doppingvizsgálatok tervezése és elvégzése során. Az alábbi táblázatok jól mutatják, hogy 2021-ben mind a gyűjtött minták száma, mind a bekapcsolódó sportágak, illetve ellenőrzési hatóságok, mind pedig a pozitív minták száma csökkent.
 
 
Eritropoézist elősegítő ágensek (EPO) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vizsgált vizeletminták száma 43.246 44.322 47.955 51.929 35.947 50.940
Vizsgált vérminták száma 3.464 4.531 4.792 3.757 1.845 4.953
Összes minta száma 46.710 48.853 52.747 55.686 37.792 55.893
Pozitív vizeletminták 44 56 61 78 29 52
Pozitív vérminták 22 29 16 14 3 14
Összes pozitív minta 66 85 77 92 32 66
Sportágak száma 108 116 118 120 102 100
Ellenőrzési hatóságok száma 212 220 229 243 197 217
 
 
 
Növekedési hormon (GH) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Izoform teszt 11.555 13.474 15.487 17.393 7.509 14.734
Biomarker teszt 5.983 7.008 8.755 6.790 2.855 4.720
Összes teszt 17.538 20.482 24.242 24.183 10.364 19.454
Sportágak száma 68 90 99 103 82 84
Ellenőrzési hatóságok száma 111 124 137 156 114 130
Pozitív vizsgálati eredmény (AAF) 6 0 2 6 1 7
 
 
GHRH/GHRP 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vizsgált minták száma 42.730 57.869 60.964 66.990 46.341 65.170
Sportágak száma 111 119 124 126 102 104
Ellenőrzési hatóságok száma 207 218 231 234 199 222
Pozitív vizsgálati eredmény (AAF) 15 19 21 26 13 7
 
 
A 2021. évben gyűjtött minták összesítését az alábbi táblázat tartalmazza.
 
  Mintaszám Atipikus eredmény[4] Pozitív eredmény
ADAMS-ben rögzített vizeletminta 219.122 294 1.530
ADAMS-ben rögzített vérminta 21.340 18 28
ADAMS-ben rögzített szárított vércsepp módszer (DBS) 968 2
Biológiai útlevél céljából vett vérminta 30.821
Összesen 272.251[5] 312 1.560
 
Az összefoglaló eredtiben itt olvasható. 
[1] A pozitív vizsgálati eredmény (AAF = Adverse Analitical Finding) nem összekeverendő a doppingvétséggel (ADRV = Anti-Doping Rule Violation). Pozitív vizsgálati eredményből csak a WADA Kódexnek megfelelő doppingeljárás után lehet doppingvétség, ha a sportoló nem rendelkezik gyógyászati célú mentességgel (TUE engedély), és/vagy a mintavétel során nem történt nyilvánvaló eltérés a WADA standardjaitól.
[2] A módszer lényege, hogy ún. gázkromatográfiai eljárással meghatározzák, hogy adott sportoló mintájában kimutatott férfi hormonok forrása a saját szervezet termelése (endogén), vagy külső bevitel (exogén). Ez utóbbi minősül tiltott teljesítményfokozásnak.
[3] A három tiltott anyag a következő: 1. eritropoézist elősegítő ágensek (EPO), 2. növekedési hormon (GH), 3. növekedési hormon felszabadítását elősegítő hormon (GHRH/GHRP).
[4] Atipikus vizsgálati eredmény (Atypical Finding = ATF): a WADA által meghatározott olyan mérési értékek, amelyek – bár nem minősülnek pozitív eredménynek, de − a természetes értékeket jelentős mértékben meghaladják, és ezek elérése esetén további (célzott) vizsgálatok válnak szükségessé. Ilyen értékek kerültek maghatározásra például a növekedési hormonra, illetve a tesztoszteron/epitesztoszteron arányra vonatkozóan.
[5] Az összes gyűjtött minta (272.251), illetve az összes mintavételi szám (241.430) különbségét a biológiai útlevél céljából vett vérminták száma (30.821) adja.