Magyar Antidopping Csoport

Szülők

A doppingellenes törekvések, melyek magukban foglalják a sportolók tájékoztatását, oktatását és a versenyen és a versenyen kívüli doppingellenőrzéseket is, minden fiatal számára kiemelkedően fontosak, hiszen többek között ezzel lehet biztosítani azt, hogy minden korosztály minden szinten egyenlő esélyekkel versenyezhessen. Az alábbiakban szeretnénk felkészíteni a fiatal, doppingellenőrzésen még át nem esett sportolókat, és az őket támogató szülőket, hogy fontos általános tájékoztatást kaphassanak a doppingellenes feladatokról, sportolói jogokról és kötelezettségekről, valamint magabiztosabbak lehessenek ebben az első látásra talán kissé kényelmetlen, de legalábbis szokatlan helyzetben.

 MIT JELENT A WADA KÓDEX ALAPELVE, AZ „OBJEKTÍV FELELŐSSÉG ELVE”?
A sportoló minden esetben felelős a szervezetében talált szerekért, még akkor is, ha a tiltott szert véletlenül használta, vagy ha más adta neki azt állítva, hogy biztonságos. Ha a sportoló nem teljesen biztos egy szer összetevőiben vagy minősítésében, ne szedje be addig, amíg nem ellenőrzi a hatályos WADA Tiltólistát, vagy nem érdeklődik a nemzetközi sportszövetségnél, vagy a nemzeti doppingellenes szervezetnél (HUNADO).
www.antidopping.hu
HOGYAN SEGÍTHETI GYERMEKÉT ABBAN, HOGY TISZTÁN SPORTOLJON?
 • Álljon a gyermeke mellett akkor is, ha teljesítménye nem a legjobb. Emlékeztesse őt arra, hogy az életben néha buktatókra és nehézségekre is szükségünk van ahhoz, hogy megerősödjünk, és megtanuljuk leküzdeni őket.
 • Beszélgessenek a doppingolásról. Miért tiltott, milyen kockázatokkal jár az ilyen anyagok használata.
 • Rendszeresen tartsa a kapcsolatot gyermeke edzőjével. Bizonyos életkorban az edző nagyon fontos személy a sportoló életében, szinte minden nap találkoznak, és lehet, hogy többet tud az Ön gyermekéről, mint saját szülője.
 • Önök, a szülők is felelnek azért, milyen étrend-kiegészítőket használ gyermekük. Gyermekük nem köteles szedni semmilyen, az edzőtől kapott étrend-kiegészítőt!
 • Beszélgessenek arról, hogyan lehet fokozni a sportteljesítményt legális eszközökkel, úgy mint megfelelő edzésterv, regeneráció és gondosan megtervezett étrend alkalmazásával.
MELYEK A DOPPINGVÉTSÉGEK?
 • Tiltott anyag, vagy tiltott anyag metabolitjának (bomlástermékének), vagy markerének jelenléte a sportoló szervezetéből származó mintában;
 • Tiltott anyag vagy tiltott módszer sportoló által történő használata vagy arra tett kísérlet;
 • A mintaadás elkerülése, megtagadása vagy elmulasztása a sportoló részéről;
 • Holléti mulasztások a sportoló részéről;
 • A doppingellenőrzés bármely elemének a sportoló vagy más személy általi manipulálása vagy arra tett kísérlet;
 • Tiltott anyag vagy tiltott módszer sportoló vagy sportolót segítő személy általi birtoklása;
 • Tiltott anyaggal vagy tiltott módszerrel történő üzérkedés vagy annak kísérlete a sportoló vagy más személy részéről;
 • Tiltott anyag beadása a sportolónak, vagy tiltott módszer alkalmazása, vagy annak kísérlete a sportolón (a sportoló vagy más személy által) versenyidőszakon belül, valamint versenyidőszakon kívül tiltott anyag beadása a sportolónak, vagy versenyidőszakon kívül tiltott módszer alkalmazása a sportolón a versenyidőszakon kívül, vagy a fentiekre tett kísérlet;
 • Bűnrészesség vagy annak kísérlete valamely sportoló vagy más személy részéről;
 • Tiltott együttműködés doppingvétség miatt eltiltását töltő sportolóval vagy sportszakemberrel, a sportoló vagy más személy részéről;
 • A sportoló vagy más személy a hatósági bejelentés megakadályozása érdekében fenyegetést fogalmaz meg vagy megtorlást helyez kilátásba.
MIKOR ELLENŐRIZHETŐ A SPORTOLÓ?
Nem minden fiatal versenyzőt jelölnek ki automatikusan doppingellenőrzésre, de a kiugró teljesítményt elérő, gyakran versenyző sportoló szüleinek (is) fel kell készülniük arra, hogy a gyermeküknek doppingellenőrzésen kell részt vennie.
Fontos tudni, hogy a kiskorú (tehát 18. életévét még be nem töltött sportoló) nem vehet rész egyedül doppingellenőrzésen, őt a kijelölése pillanatától egy felnőtt, nagykorú segítőnek (lehetőleg szülő, esetleg edző, csapatorvos stb.) kell kísérnie.
MILYEN ANYAGOKAT KERESNEK A MINTÁKBAN? HOL TALÁLHATÓ NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓ A TILTOTT SZEREKRŐL?
Minden sportoló mintájában azokat a szereket keresik, melyek a WADA (World Anti-Doping Agency /Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség) Tiltólistáján szerepelnek.
A Tiltólistán vannak olyan szerek, amelyek mindig, azaz versenyen és versenyen kívül egyaránt tiltottak, és olyanok, amelyek kizárólag csak versenyen, vagy esetleg csak sportágspecifikusan tiltottak. Néhány gyógyszernél (pl. asztma elleni szereknél) maga a gyógyszer használata nem tiltott, de mennyiségi korlátozás van, mely általában megegyezik az orvos által rendelt dózissal, tehát szigorúan be kell tartani a kezelőorvos utasításait!
A mindenkori Tiltólista megtalálható a Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) honlapján, mind hatóanyag szerint, mind a gyógyszer elnevezése szerint, így bárki tudja ellenőrizni, hogy engedélyezett-e az a szer, amit szedni készül a sportoló. Ha gyermekük nemzeti szintű sportoló, minden esetben tájékoztassák erről a kezelőorvost (gyermekorvos, háziorvos, stb.), amikor gyógyszert ír fel, hogy ellenőrizze, nem tiltott-e sportoló számára a szer, amelyet javasol.
Természetesen előfordul, hogy az egészség csak úgy őrizhető meg, ha a sportoló tiltott szert szed, de ezt engedélyeztetni kell. Minden sportolónak joga van a legmagasabb szintű egészségügyi ellátáshoz az egészsége megőrzése, vagy helyreállítása érdekében. Amennyiben a sportoló kezelőorvosa olyan gyógyszert javasol, amely megtalálható a hatályos WADA Tiltólistán, és nincs más terápiás alternatíva, úgy a gyógyszer használatának megkezdése előtt, u.n. Gyógyászati mentesség (TUE) engedélyt kell beszereznie.
További részletekről az alábbi linken olvashat:
http://new.antidopping.hu/Tue_a_Gyogyaszati_celu_mentesseg.html
Fordítsanak különös figyelmet a különféle táplálék- és étrend-kiegészítő szerek vásárlásakor és használatakor a termék összetételének gondos és alapos áttekintésére, mert ezen készítmények nagy része hivatalosan dopping szempontjából be nem vizsgált szer, sokszor tartalmaz olyan, - esetleg - tiltott összetevőket, melyeket nem tüntetnek fel a címkén vagy a leírásban, vagy amelyek szennyeződésként kerülnek a termékbe.
A táplálék- és étrend-kiegészítőkben esetlegesen előforduló tiltott szerek is kimutathatóak a laboratóriumi vizsgálatok során – és a pozitív laboratóriumi eredmény doppingvétséget alapozhat meg.
Arról, hogy hogyan történik a laboratóriumokban a minták elemzése, alább tekinthetnek meg egy angol nyelvű videót.

Táplálék- és étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos további tájékoztatást és hasznos információkat kaphatnak az alábbi linkeken:
https://sporttaplalkozas.tf.hu/
https://ogyei.gov.hu/
https://www.koelnerliste.com/en/for-athletes
https://hu.wessling-group.com/hu/szolgaltatasok/etrend-kiegeszitok/vizsgalatok
https://sport.wetestyoutrust.com/

 
KI FELÜGYELI AZ ELLENŐRZÉSEKET?
Csak a WADA által akkreditált szervezetek munkatársai végezhetnek doppingellenőrzéseket. Magyarországon leggyakrabban a Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) munkatársai vannak megbízva ezzel a feladattal, de bizonyos esetekben, mind versenyen, mind versenyen kívül előfordulhat külföldi szervezet által delegált doppingellenőr is. Mindazonáltal minden doppingellenőr ugyanazokat a nemzetközi szabályokat, eljárási rendet köteles követni. (Doppingellenőrzésekre vonatkozó Nemzetközi Szabvány)
KIK A DOPPINGELLENŐRŐK? MILYEN FELTÉTELEKNEK KELL MEGFELELNIÜK?
A Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) doppingellenőrei felsőfokú végzettségű, idegen nyelvet is beszélő munkatársak, akik a szervezet alapképzésén és évenkénti továbbképzésén vesznek részt.
Minden esetben fényképes, sorszámozott doppingellenőri igazolvánnyal (megbízólevéllel) kell, hogy igazolják magukat.
A doppingellenőr felelős a doppingellenőrzés felügyeletéért, a sportolók jogainak védelméért és a minták sértetlenségéért.
Az ellenőrzés során elvégzi a sportoló kijelölését, tájékoztatását, biztosítja a mintavételi felszerelést, megfigyeli a sportolót mintaszolgáltatás közben, segít a minták szabályszerű elcsomagolásában, és elvégzi az előírt adminisztrációs teendőket.
LEHET A GYERMEKEM EGYEDÜL A DOPPINGELLENŐRREL? ELKÍSÉRHETEM A GYERMEKEMET?
A WADA szabályai szerint a 18. életévét be nem töltött sportoló nem lehet egyedül az ellenőrzés során, a kijelölés pillanatától a doppingellenőrző állomás elhagyásáig felnőtt személynek kell kísérnie. A kísérő személy lehet szülő, edző, vagy más olyan nagykorú személy, akiben a sportoló megbízik, a jelenlétébe beleegyezik. A kísérő a sportoló beleegyezésével / kérésére a mintavételi helyiségbe (mosdó) is bemehet, ahol a sportolót nem, de a doppingellenőrt megfigyelheti a mintaszolgáltatás során.
NÉZHETI-E A DOPPINGELLENŐR A GYERMEKEMET A MOSDÓ HELYISÉGBEN A MINTASZOLGÁLTATÁS KÖZBEN?
Igen, a WADA szabályzata szerint a doppingellenőrnek ellenőriznie kell a mintaszolgáltatást, biztosítva ezzel, hogy a minta valóban a sportoló szervezetéből származik és nem történhet semmilyen manipuláció vagy csalás. A vizeletminta minimális elfogadható mennyisége 90 ml. Amennyiben ez a mennyiség elsőre nem sikerül, ez nem jelent problémát, mivel részminta eljárás keretében lezárják a vizeletet, adminisztrálják a részmintattartó eszköz sorszámát, majd a sportoló tovább várakozik, és közben folyadékot fogyaszt, amíg nem lesz kész újabb mintaadásra.
Teljesen érthető, hogy sokaknak a doppingellenőrzés első alkalma esetleg zavarba ejtő, de a doppingellenőrök gyakorlott szakemberek, akik igyekeznek megnyugtatni a sportolót, és a lehető legkényelmesebb, leghumánusabb feltételeket teremteni a mintaadáshoz. Fontos megjegyezni, hogy a doppingellenőrzés lehet vizelet- és/vagy vérmintavétel is.
VANNAK-E JOGAI A GYERMEKEMNEK A DOPPINGELLENŐRZÉS SORÁN?
Igen, minden sportolónak vannak jogai a doppingellenőrzés során, ezek a következők:
 • ellenőrizni a doppingellenőr azonosító okmányát;
 • további tájékoztatást kérni a mintavételi eljárásról;
 • tájékoztatást kapni arról, mely doppingellenes szervezet felhatalmazásával és megbízásából kerül lefolytatásra a mintavétel / a mintavétel típusáról /és bármely olyan feltételről, amelyet a mintavétel megkezdése előtt be kell tartani;
 • folyadékot fogyasztani (hacsak nem olyan mintát adott elsőre a sportoló, amely nem felel meg az elemzéshez szükséges fajsúlyi követelménynek)
 • saját, választott kísérővel részt venni a vizsgálaton;
 • ésszerű és elfogadható indok miatt elhalasztani a mintavételi állomáson történő megjelenést (a doppingellenőr beleegyezésével);
 • tájékoztatást kapni a jogokról és kötelezettségekről;
 • dokumentálni az eljárással kapcsolatos bármely kifogást vagy megjegyzést;
 • másolatot kapni a doppingellenőrzés valamennyi dokumentumából, amelyet a sportoló aláírt.
MELYEK A GYERMEKEM KÖTELESSÉGEI A DOPPINGELLENŐRZÉS SORÁN?
A jogok mellett kötelességei is vannak a sportolóknak, amelyek a következők:
 • állandóan maradjon a doppingellenőr/delegált kísérő (chaperone) közvetlen látókörében a doppingellenőr/delegált kísérő (chaperone) által kezdeményezett első kapcsolatfelvételtől kezdve, a mintavételi folyamat befejezéséig;
 • hitelt érdemlően igazolja személyazonosságát;
 • tartsa be a mintavételi folyamat minden részét (a mintavétel elmulasztása vagy manipulálása doppingvétséget alapozhat meg!)
 • a lehető legrövidebb időn belül érkezzen meg a mintavételi állomásra, ha csak nincs jogos indoka a késedelemre, de a mintavétel halasztását kizárólag a doppingellenőr engedélyével teheti meg.
MI LEHET JOGOS INDOK A KÉSEDELEMRE?
VERSENYEN:
 • Eredményhirdetésen való részvétel;
 • Médiával szembeni kötelezettségek teljesítése;
 • További versenyeken való versenyzés;
 • Levezetés vagy bemelegítés elvégzése;
 • Szükséges orvosi kezelésben való részesülés;
 • Meghatalmazott és / vagy tolmács keresése;
 • Fényképes azonosító igazolvány átvétele;
 • A doppingellenőr által meghatározott és elfogadott bármely egyéb észszerű körülmény.
VERSENYEN KÍVÜL:
 • Meghatalmazott keresése;
 • Edzés befejezése;
 • Szükséges orvosi kezelésben való részesülés;
 • Fényképes azonosító igazolvány átvétele;
 • A doppingellenőr által meghatározott és elfogadott bármely egyéb észszerű körülmény.
MI TÖRTÉNIK A GYERMEKEMMEL A MINTASZOLGÁLTATÁS UTÁN?
A mintaadás után a résztvevők visszatérnek a doppingellenőrző állomásra, ahol az ellenőr utasításainak megfelelően a sportoló választ egy mintavételi felszerelést, melyet ellenőriz, és ha sértetlennek találja, felbontja, és a benne lévő üvegeket az asztalra helyezi, és ellenőrzi, hogy a dobozon és az üvegek oldalán, illetve tetején lévő számok megegyeznek-e. Ha igen, akkor a számokat – más, a sportolóval és mintavétellel kapcsolatos adatokkal együtt – a doppingellenőr felírja a mintavételi űrlapra (DCF). A sportoló az ellenőr utasításának megfelelően szétönti az „A” és a „B” jelű üvegekbe a vizeletet, majd lezárja, és egy-egy plasztikzacskóba, majd az erre rendszeresített dobozba (BEREG KIT) csomagolja őket. Ekkor az ellenőr a maradék vizeletmintából megméri a minta fajsúlyát, és rögzíti az értéket. (A vonatkozó szabály értelmében az 1005 feletti fajsúly fogadható el, ha ennél alacsonyabb az érték, meg kell ismételni a mintaadást. Ennek részleteiről a helyszínen tájékoztatást nyújtanak a doppingellenőrök.)
A mintavételi űrlapon (DCF) a sportolónak fel kell tüntetnie az elmúlt hét napban szedett gyógyszereket táplálék-kiegészítőket, és vitaminokat, majd közösen átolvassák az űrlapot sorról sorra, és pótolják, ha valami kimaradt volna. Ha a sportolónak megjegyzése van a mintavétellel kapcsolatban, azt ekkor teheti meg. Majd mindannyian, a sportoló, a választott kísérője, és a két doppingellenőr aláírják az űrlapot, amelyből egy példányt a sportoló kap meg.
A mintát ezután WADA akkreditált laboratóriumba szállítják, az űrlapnak egy olyan példányával, amelyen a sportoló személyes adatai nem szerepelnek, csak a mintavétel WADA által előírt adatai, a minta fajsúlya, és a mintavételi üvegek sorszáma. A WADA akkreditált laboratórium munkatársai, illetve bármely személy, aki a minta laboratóriumi vizsgálatával foglalkozik, a sportolóra vonatkozó semmilyen azonosításra alkalmas adatot nem ismerhet, a sportolóra vonatkozó személyes információval nem rendelkezhet! A minta doppinganalízise kizárólag sorszám alapján történik meg a laboratóriumokra vonatkozó nemzetközi szabvány alapján.
A WADA akkreditált laboratóriumban az „A” jelű üvegben lévő minta kerül elsőként elemzésre, a „B” jelű mintát megőrzik, és kizárólag pozitív „A” minta esetében, a sportoló kérésre elemzik, mintegy bizonyításképpen az „A” mintában talált tiltott szer kimutatására.
A vér mintavételi űrlapot itt tekinthetik meg. 
 
MI TÖRTÉNIK, HA AZ „A” JELŰ MINTA POZITÍV?
Ez esetben a vizsgáló laboratórium párhuzamosan értesíti a Magyar Antidopping Csoportot (HUNADO), illetve az érintett sportág Nemzetközi Sportszövetségét és a WADA-t. A pozitív „A” mintáról a Magyar Antidopping Csoport írásban tájékoztatja a sportolót és az érintett sportág Nemzeti Sportszövetségét. Az „A” minta pozitivitása nem jelent automatikusan doppingvétséget, a sportoló kérheti a laboratóriumban őrzött „B” jelű minta analízisét is a saját költségén. Amennyiben a „B” minta vizsgálata igazolja az „A” minta eredményét, megindul a doppingfegyelmi eljárás. Az eljárás során a sportolónak joga van védekezni, tanúkat és bármely bizonyítékokat felvonultatni annak érdekében, hogy bizonyítani tudja, a tiltott szer, hogyan került a szervezetébe. Az elsőfokú doppingfegyelmi meghallgatás a HUNADO égisze alatt működő elsőfokú Doppingbizottság előtt történik. Az elsőfokú Doppingbizottság ítélete ellen a sportoló fellebbezhet a másodfokú Doppingbizottsághoz, mely a Magyar Olimpiai Bizottság égisze alatt működő Sport Választott Bíróság.
HOL TALÁLHATÓ TOVÁBBI INFORMÁCIÓ?
A Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) honlapján számos hasznos információ található:
WADA kódex és egyéb jogszabályok: http://new.antidopping.hu/Jogszabalyok_es_szabalyzatok.html
Doppingellenőrzésekkel kapcsolatos kérdések: antidopping@antidopping.hu
Telefonos tájékoztatás: +36 1 273 1715
Tiltólista: http://new.antidopping.hu/Tiltolista.html
tiltolista@antidopping.hu
Gyógyászati mentesség (TUE) kérdések: http://new.antidopping.hu/Tue_a_Gyogyaszati_celu_mentesseg.html
tuebizottsag@antidopping.hu

Angol nyelvű információk: https://www.wada-ama.org/