Magyar Antidopping Csoport

Magyar Antidopping Csoport Hírlevél 2023/03

Kedves Olvasóink!

Ez alkalommal a WADA legújabb hírlevelét szeretnénk megosztani Önökkel, magyar nyelven.
Ha érdekesnek találta az itt olvasott információkat, köszönjük, ha megosztja a téma iránt érdeklődő ismerőseivel!

Üdvözlettel:
A HUNADO munkatársai
 
A WADA bejelentette a Sportolók Doppingellenes Ombudsmanjának beiktatását
Montreal, 2023. március 10.

2022. novemberi közleményünk nyomán a Nemzetközi Antidopping Ügynökség (WADA) örömmel jelenti be, hogy a Sportolók Doppingellenes Ombudsmani pozícióját Anna Thorstenson veszi át. Ms. Thorstenson idejének egy részét az Ombudsmani Program egyéves kísérleti projektjének végrehajtására fogja fordítani. Az Ombudsman a WADA-tól függetlenül fog működni; jelentést tesz a WADA  Végrehajtó Bizottságának (ExCo) az eredményekről, a tendenciákról és az érdeklődésre számot tartó kérdésekről; valamint rendszeres kapcsolatot tart fenn a WADA Sportolói Tanácsával a  kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekben. Kinevezését kommentálva Anna Thorstenson a következőket mondta: "Izgatottan várom, hogy elvállaljam az Ombudsman szerepét a program irányításában. Az új Sportolók Doppingellenes Ombudsmani Programja kielégíti a doppingellenes közösség kritikus igényét. Az antidopping rendszer összetett, és a sportolóknak bizalmas és költségmentes hozzáféréssel kell rendelkezniük a semleges és független információforráshoz – egy olyan személyhez, aki válaszolhat a kérdéseikre, segíthet nekik jobban megérteni jogaikat és kötelezettségeiket, és eligazodni az antidopping rendszerben. Biztos vagyok benne, hogy a doppingellenes tudásom és tapasztalatom megfelelő ahhoz, hogy kielégítsem ezt az igényt." Emma Terho, a WADA Sportolói Tanácsának tagja és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sportolói bizottságának elnöke elmondta: "Úgy gondolom, hogy az Ombudsman hihetetlen erőforrást jelent a sportolók számára. Lesz valakijük, akihez tanácsért fordulhatnak, akinek kérdéseket tehetnek fel, akitől információkat szerezhetnek, és mindezt költségek nélkül és a titoktartással, elfogultsággal kapcsolatos aggodalmak nélkül. A Sportolói Tanács várakozással tekint az elé, hogy együtt dolgozhasson Thorstenson Úrhölggyel, aki az év során az Ombudsmani Program irányítója lesz."

Háttér

2021 novemberében a WADA ExCo  jóváhagyta az Ombudsmani Programra vonatkozó egyéves kísérleti projektjavaslatot, amelyet a WADA Sportolói Bizottsága fogalmazott meg és javasolt (amelyet 2023. január 1-jén a Sportolói Tanács váltott fel). 2022 februárjában a WADA elindította a szerepre vonatkozó toborzási folyamatot, amelyre több mint 140 jelentkezés érkezett.

A szerepről

Az Ombudsman költségmentes, semleges, pártatlan, tisztességes tanácsokat és segítséget nyújt a sportolóknak a Nemzetközi Antidopping Programmal és az abban szerepet játszó szervezetekkel kapcsolatban. A függetlenség, a pártatlanság, a titoktartás és az informális jelleg elve alapján az Az Ombudsman feladatai a következők:
  1. Információt, útmutatást, független és bizalmas tanácsot és segítséget nyújt a sportolók számára költségmentesen.
  2. Segíti a sportolókat azáltal, hogy releváns információkkal, szolgáltatásokkal, szervezetekkel vagy szakemberekkel kapcsolja őket össze.
  3. Segíti a sportolókat a problémáik megoldásában és vitáikban áttekintéseivel, jelentéseivel, tényfeltárással, megkönnyített kommunikációval és eseti alapon történő közvetítéssel; tanácsot ad arra vonatkozóan is, hogy miként lehet hivatalos panaszokat benyújtani azokban az esetekben, amikor nem sikerül informális megoldást találni.
  4. A doppingellenes küzdelem tisztességes, átlátható, időben történő és méltányosan irányított eljárásmódjainak és folyamatainak szószólója.
  5. Értékeli a sportolók jogait a doppingellenes eljáráson belül, és támogatja tisztességes és méltányos ügyintézésüket.
Ha többet szeretne megtudni a szerepről, kérjük, olvassa el alább a  „Feladatmeghatározást”. A Sportolók Doppingellenes Ombudsmanja és a WADA további részleteket közölnek arról, hogy a sportolók hogyan férhetnek hozzá ehhez az erőforráshoz, és milyen eljárások lesznek érvényben az elkövetkező hetekben.
 
Anna Thorstenson Úrhölgyről

 Az eredetileg Svédországból származó, jelenleg a svájci Lausanne-ban élő Anna Thorstenson ügyvéd végzettségű, és 2009 óta dolgozik a doppingellenes szférában. 2016 óta dolgozik a Nemzetközi Lovas Szövetség jogi tanácsadójaként, és ezt a szerepet új Ombudsmani tisztsége mellett is el fogja látni. Jogi munkája a doppingellenes küzdelem számos területére kiterjedt, és minden érdekelt féllel együttműködött, a sportolóktól a nemzeti szövetségeken át a nemzeti doppingellenes szervezetekig, a sportmozgalmak testületeiig és a hatóságokig. Emellett sportbíróságok és a Sport Döntőbírósága előtt is irányított ügyeket, és összetett jogi ügyekben is közbenjárt. 
 
Ha bármilyen kérdése van, forduljon bizalommal a WADA Operatív Igazgatójához, Stuart Kemphez a stuart.kemp@wada-ama.org  email címen.
 
A sportolók doppingellenes ombudsmanjának feladatmeghatározása
 

A Sportolók Doppingellenes Ombudsmanja költségmentes, semleges, pártatlan, tisztességes tanácsokat és segítséget nyújt a sportolóknak a Nemzetközi Doppingellenes Programmal és az abban szerepet játszó szervezetekkel kapcsolatban.

A SPORTOLÓK DOPPINGELLENES OMBUDSMANJÁNAK FELADATAI

1. Költségmentes tájékoztatást, útmutatást, független és bizalmas tanácsadást és segítséget nyújt a sportolók számára.
2. Segíti a sportolókat azáltal, hogy releváns információkkal, szolgáltatásokkal, szervezetekkel vagy szakemberekkel kapcsolja őket össze.
3. Áttekintéssel és jelentéstétellel, tényfeltárással, megkönnyített kommunikációval és eseti alapon történő közvetítéssel segíti a sportolókat aggályaikban és vitáikban; tanácsot ad arra vonatkozóan is, hogyan lehet hivatalos panaszokat benyújtani azokban az esetekben, amikor nem sikerül informális megoldást találni.
4. A doppingellenes küzdelem terén támogatja a tisztességes, átlátható, időben történő és méltányosan irányított eljárások és folyamatokat.
5. A doppingellenes eljáráson belül értékeli a sportolók jogait, támogatja tisztességes és méltányos ügyintézésüket.

A SPORTOLÓK DOPPINGELLENES OMBUDSMANJANAK ALAPELVEI

A Sportolók Doppingellenes Ombudsmanja a függetlenség, a pártatlanság, a titoktartás és  informális jelleg elvei alapján működik, az  e feladatmeghatározásban meghatározottak szerint, valamint a Nemzetközi Ombudsmani Szövetség által az Ombudsmanra vonatkozóan meghatározott nemzetközi gyakorlati normákkal összhangban.

Függetlenség

1. Az Ombudsman a WADA-tól függetlenül működik, és munkáját e feladatmeghatározással összhangban végzi.
2.  Az Ombudsmannal a WADA az Ügynökség által közzétett munkaköri leírás, és különösen szakértelme és a Hivatal feladatainak ellátására való képessége alapján köt szerződést.
3. Az Ombudsman a WADA Végrehajtó Bizottságának jelent.
4. Létrejön egy Ombudsmani Tanácsadó Bizottság, amely a WADA felső vezetésének egy tagjából, a WADA Sportolói Bizottságának egy tagjából és egy olyan tagból áll, aki megfelelő tapasztalattal rendelkezik az Ombudsman, a nemzetközi sport és/vagy a doppingellenes küzdelem terén. Az Ombudsmani Tanácsadó Csoport folyamatos támogatást és iránymutatást nyújt az Ombudsmannak.
5. Az Ombudsman vállalja, hogy tartózkodik minden olyan tevékenység végzésétől, amely összeférhetetlenséghez vezethet és/vagy amely veszélyeztetheti az Ombudsmani kötelezettségei tekintetében fennálló függetlenséget.
6. Az Ombudsman kizárólagos mérlegelési jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy egy adott személy aggodalmával, tendenciájával vagy több egyén aggodalmaival kapcsolatban az idő múlásával járjon-e el, illetve miként járjon el. Az Ombudsman a közvetlen megfigyelés útján azonosított aggályokkal kapcsolatban is lépéseket tehet.
7. Az Ombudsmant nem szabad megtorlásnak kitenni azon az alapon, hogy megvizsgálja a hatáskörébe tartozó kérdéseket, és segítséget nyújt azok megoldásában.
8. Az Ombudsman meghatározza a felülvizsgálat megindítására vonatkozó normákat és kritériumokat, amennyiben azok első látásra negatív hatást gyakorolnak egy sportoló jogaira.
9. Az Ombudsman a legmagasabb szintű szakmai színvonalat tartja fenn.
10. Az Ombudsman a WADA, az ADO-k és a Nemzetközi Doppingellenes Program más programjaihoz vagy szervezeti egységeihez is hozzájárulhat.
11. Az Ombudsman bármikor ajánlásokat tehet a WADA-nak vagy az ADO-knak, ha a körülmények vagy tendenciák arra utalnak, hogy a sportolóknak a tisztességes, átlátható, időszerű és méltányos politikák és eljárások igazgatásához való joga veszélybe kerülhet vagy javítható.
12. Az Ombudsman a sportoló engedélyével releváns információkat kérhet az ADO-któl feladatai ellátása érdekében, amennyiben ezt a törvény, a doppingellenes szabályok, valamint a magánélet és a személyes adatok védelmére vonatkozó nemzetközi szabvány megengedi.
13. Az Ombudsman hatáskörébe tartozik személyzetének kiválasztása, valamint költségvetésének és műveleteinek kezelése.
14. Az Ombudsman vagy személyzete által tett nyilatkozatok nem tekinthetők úgy, hogy azok a WADA nézeteit vagy álláspontját tükrözik, vagy bármilyen jogi vagy bírósági eljárás bizonyítékaként szolgálnak.
Semlegesség és pártatlanság
15. Az Ombudsman semlegességgel, pártatlanul és összeférhetetlenségtől mentesen látja el feladatait.
16. Az Ombudsman az egyes sportolók mellett száll síkra, amennyiben a tisztességes, átlátható, időszerű és méltányosan alkalmazott politikák és eljárások veszélyben vannak.
17. Az Ombudsman feladata, hogy figyelembe vegye a vizsgált ügy által érintett valamennyi személy és fél jogos aggályait és érdekeit.
18. Az Ombudsman segít a problémák megoldására szolgáló felelősségteljes lehetőségek kidolgozásában, és megkönnyíti a megbeszéléseket a legjobb lehetőségek azonosítása érdekében.
 
Titoktartás és kiváltság

19. Az Ombudsman szigorúan bizalmasan kezel minden kommunikációt a segítséget kérőkkel, és minden ésszerű lépést megtesz a titoktartás megőrzése érdekében.
20. Az Ombudsman az információ forrásával együtt megvitatja a titoktartási kötelezettség alóli kivételeket.
21. Az Ombudsman és mások közötti kommunikáció (amelyre akkor kerül sor, amikor az Ombudsman vagy személyzete feladatait végzi) kiváltságosnak minősül. A kiváltság az Ombudsmant vagy személyzetét illeti meg, nem pedig az ügyben részt vevő bármely felet. Mások nem mondhatnak le erről a kiváltságról.
22. A titoktartás és a titoktartási kötelezettség nem vonatkozik az alábbiakra vonatkozó információkra:
egy. Az a helyzet, amikor az egyén súlyos sérelem közvetlen veszélyének van kitéve (hogy ez a kockázat fennáll-e, az Ombudsmannak kell döntenie);
b. Olyan ügy, amely törvény szerint megerősítő jelentést igényel;
c. A szükséges mértékben, ha valamelyik fél a feladatai ellátása során elkövetett szakmai kötelességszegésre hivatkozva keresetet vagy panaszt nyújt be az Ombudsmanhoz vagy annak személyzetéhez.
23. Az Ombudsman nem tesz tanúvallomást a szervezeten belüli semmilyen hivatalos folyamatban, és ellenáll annak, hogy a szervezeten kívüli hivatalos eljárásban tanúskodjon a sportolónak az Ombudsmannal való kapcsolatáról vagy az Ombudsmannal közölt bizalmas információkról, még akkor sem, ha erre engedélyt kapott vagy kérték. Az Ombudsman azonban általános, nem bizalmas információkat is szolgáltathat a Hivatalról vagy a szakmáról.
24. Ha az Ombudsman rendszerszinten foglalkozik egy kérdéssel (pl. visszajelzést ad tendenciákról, kérdésekről, politikákról és gyakorlatokról), az Ombudsman ezt oly módon teszi, amely védi az egyének személyazonosságát.
25. Az Ombudsman a WADA nevében nem vezet azonosító adatokat tartalmazó nyilvántartást.
26. Az Ombudsman az információkat (pl. jegyzeteket, telefonüzeneteket, találkozónaptárakat) biztonságos helyen és módon kezeli, védve a mások (beleértve a vezetőséget is) általi ellenőrzéstől, és következetes és bevett gyakorlattal rendelkezik az ilyen információk megsemmisítéséről.
27. Az Ombudsman minden adatot és/vagy jelentést a titoktartás védelme mellett készít el.  6.  Az Ombudsmannak küldött értesítésekről a WADA nem kap értesítést. Az Ombudsman nem jár el a szervezet megbízottjaként, és nem fogadja el a nevében a felmondást, és nem szolgál olyan beosztásban vagy szerepben, amelyet a szervezet a szervezet nevében történő értesítés átvételének helyeként jelölt ki. Az Ombudsman azonban az egyéneket a megfelelő helyre utalhatja, ahol hivatalos értesítést lehet tenni.

Egyéb szabványok

28. Az Ombudsman informális alapon működik, többek között meghallgatás, információnyújtás és -fogadás, problémák azonosítása és átfogalmazása, felelősségteljes lehetőségek kidolgozása, valamint – az ombudsman engedélyével és belátása szerint – informális harmadik fél beavatkozása. Amikor csak lehetséges, az Ombudsman segít új módszereket kidolgozni a problémák megoldására.
29. Az Ombudsman informális és nem hivatalos forrásként törekszik az aggályok megoldására, és adott esetben megvizsgálja az eljárási szabálytalanságokat és/vagy a szélesebb körű rendszerszintű problémákat.
30. Az Ombudsman együttműködik más, sporttal kapcsolatos Ombudsmannal (vagy más hasonló tisztségviselőkkel vagy funkcionáriusokkal), akik segíthetik a sportolókat, és adott esetben e hivatalhoz irányíthatják őket.
31. Az Ombudsman segítséget nyújt az erőforrások és a szakértelem kialakításában és más, sporttal kapcsolatos Ombudsmannal való megosztásában.
32. Az Ombudsman az érintett sportoló jóváhagyásával más Ombudsmanhoz, WADA-osztályokhoz, ADO-khoz, sportszervezetekhez vagy kormányzati szervekhez irányíthatja a sportolókat vagy a kérdéseiket.
33. Az Ombudsman nem hoz kötelező erejű döntéseket, nem ír elő eljárásokat, és nem ítélkezik hivatalos kérdésekben, azonban nem kötelező erejű ajánlásokat tehet.
34. Az Ombudsman jelentései, megállapításai vagy ajánlásai nem semmisítik meg a bírósági határozatokat.
35. Az Ombudsman kiegészíti, de nem helyettesíti a jogi csatornákat. Az Ombudsman segítségének használata önkéntes, és nem szükséges lépés semmilyen panasztételi folyamatban, politikában vagy jogi eljárásban.
36. Az Ombudsman rendszeres kapcsolatot tart fenn a WADA Sportolói Bizottságával és annak elnökével a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekben.
37. Az Ombudsman a jelen feladatmeghatározással összhangban jár el, továbbképzésben való részvétellel szakmai naprakészséget tart fent, és lehetőséget biztosít a személyzet számára a szakmai képzésben való részvételre.
38. Az Ombudsman nem hozhatja rossz hírbe az Ombudsman, a WADA vagy a Nemzetközi Doppingprogram Hivatalát.
39. A Doppingellenes Ombudsman arra törekszik, hogy méltó legyen a Hivatalba vetett bizalomra.